EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
Л. Х. Тихончук

УДК: 334.7.021+339

Л. Х. Тихончук

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

Анотація

В статті систематизовано математичні методи до оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями. Запропоновано економетричну модель ґрунтується на синтезі групових експертних оцінок і взаємопов'язаних кореляційних значень, та встановлює результативність державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями.

L. H. Tikhonchuk

MODELS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CORPORATE SECTOR BASED ON INTERACTION WITH INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Summary

The article systematizes mathematical methods for assessing the effectiveness of state support for foreign economic activities of the corporate sector on the basis of interaction with international institutions. The proposed econometric model is based on the synthesis of group expert assessments and interrelated correlation values, and establishes the effectiveness of state support for foreign economic activities of the corporate sector on the basis of interaction with international institutions.

Л. Х. Тихончук

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Аннотация

В статье систематизированы математические методы к оценке эффективности государственной поддержки внешнеэкономической деятельности корпоративного сектора на основе взаимодействия с международными институтами. Предложено эконометрическую модель основывается на синтезе групповых экспертных оценок и взаимосвязанных корреляционных значений, и устанавливает результативность государственной поддержки внешнеэкономической деятельности корпоративного сектора на основе взаимодействия с международными институтами.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 843

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. н. д. у, докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

L. H. Tikhonchuk

Ph.D., doctoral student National University of Water Management and Nature Management

Л. Х. Тихончук

к. н. д. у, докторант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Моделі оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1251 (дата звернення: 16.07.2024).

Tikhonchuk, L. H. (2018), “Models of estimation of efficiency of state support of foreign economic activity of the corporate sector based on interaction with international institutions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1251 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.