EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. Г. Орел

УДК: 351:321:342.1

М. Г. Орел

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

В статті здійснено системний аналіз чинників, які визначають принципові особливості формування та функціонування системи політичної безпеки та системи забезпечення політичної безпеки, а також дозволяють виокремити систему державного управління у сфері політичної безпеки, як окремий об’єкт наукових досліджень. Показано тісний взаємозв’язок вказаних систем із системою забезпечення національної безпеки. На основі аналізу наукових джерел та нормативно-правових джерел визначено перелік основних завдань, які покладаються на систему державного управління у сфері політичної безпеки України та розглядаються як визначальний чинник формування її організаційно-функціональної структури.

M. G. Orel

SYSTEM ANALYSIS OF FACTORS THAT DETERMINE TASKS OF SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY

Summary

The article systematically analyzes the factors that determine the fundamental features of the formation and functioning of the political security system and the system of political security. This analysis is intended to allocate the system of public administration in the sphere of political security as a separate object of scientific research. The close relationship between the mentioned systems and the system of ensuring national security is shown. On the basis of the analysis of scientific sources and normative legal sources, a list of the main tasks, which rely on the system of public administration in the sphere of political security of Ukraine, is defined as the determining factor in the formation of its organizational and functional structure.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Орел М. Г. Системний аналіз чинників, які зумовлюють завдання системи державного управління у сфері політичної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1206 (дата звернення: 20.05.2024).

Orel, M. G. (2018), “System analysis of factors that determine tasks of system of public administration in the sphere of political security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1206 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.