EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У МІСТІ)
М. І. Іщенко

УДК: 35.071

М. І. Іщенко

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У МІСТІ)

Анотація

У статті визначено, що при вирішенні конкретного питання відбувається взаємодія різних публічних адміністрацій. Розглянуто приклад розв’язання проблеми безпритульних тварин у місті та контролю за їх чисельністю. Показано, що при вирішенні окресленої проблеми взаємодіють три управління, які відносяться до виконавчого комітету міської ради, а також виконкоми районних у місті рад, комунальні підприємства, громадські організації. Визначено, що від спільної та злагодженої співпраці отримано позитивний синергетичний ефект.

M. Ishchenko

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATIONS (FOR EXAMPLE, THE ISSUE OF CONTROLLING THE NUMBER OF HOMELESS ANIMALS IN THE CITY)

Summary

The article states that when dealing with a particular issue, there is interaction between different public administrations. An example of the solution of the problem of homeless animals in the city and control over their numbers is considered. It is shown that in the solution of the above problem, three managements that are related to the executive committee of the city council, as well as executive committees of district councils in the city, communal enterprises, and public organizations interact. It has been determined that a positive synergistic effect has been gained from joint and co-ordinated cooperation.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

M. Ishchenko

doctor of economics, professor of the department of accounting, taxation, public administration and administration, State University "Krivoy Rog National University"

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Проблемні аспекти організації діяльності публічних адміністрацій (на прикладі питання контролю за чисельністю безпритульних тварин у місті). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1162 (дата звернення: 30.05.2024).

Ishchenko, M. (2018), “Problematic aspects of the organization of the activities of public administrations (for example, the issue of controlling the number of homeless animals in the city)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1162 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.