Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. Г. Бондаренко

Знайдено документів: 5

№10, 2020

О. Г. Бондаренко

д. держ. упр., доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативно-тактичного факультету, Національна академія Національної гвардії України

Я. О. Бондаренко

студентка факультету консалтингу та міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЇХ ВРЕГУЛЮВАННІ

O. Bondarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Chief of Operational Art Department, Operational and Tactical Faculty, National Academy of the National Guard of Ukraine

Ya. Bondarenko

Student, Faculty of Consulting and International Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DYNAMICS OF INTERNATIONAL CONFLICTS AND THE ROLE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THEIR SETTLEMENTS

№6, 2019

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторантНаціональної академії Національної гвардії України

С. В. Бєлай

доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУНаціональної академії Національної гвардії України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

S. V. Belai

Dr, Professor, Major Reasercher, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCHING THE PUBLIC ADMINISTRATUIN OF LOGISTIC SUUHJRN OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE THE CRISIS SITUATIONS

№5, 2019

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент,докторант Національної академії Національної гвардії України

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ДІЯМИ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

IMPROVING THE REGULATORY FRAMEWORK OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS AND THEIR LOGISTICS SUPPORT IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS

№4, 2019

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент,докторант Національної академії Національної гвардії України

МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРІОРИТЕТНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА СИЛ БЕЗПЕКИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЇХ СПІЛЬНИХ ДІЙ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODS OF SOLVING THE TASKS OF PRIORITIZING THE SECURITY FORCES’ REPRESENTATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF LOGISTIC SUPPORT OF THEIR JOINT ACTIONS IN RESPONDING TO CRISIS

№3, 2019

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України

МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

MODEL OF RATIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE SYNTHESIS OF LOGISTIC SUPPORT STATE MANAGEMENT BODIES OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS AND ITS APPLICATION IN PRACTICE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України