Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. В. Білозір

Знайдено документів: 6

№1, 2020

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

INSTRUMENTS FOR FORMING STATE SOCIAL POLICY IN EDUCATIONAL ASPECTS

№9, 2018

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

СТРУКТУРА САМООРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ДЕРЖАВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

THE STRUCTURE OF SELF-ORGANIZATION OF PARTNER RELATIONS IN STATE SOCIAL POLICY

№4, 2018

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ В КРАЇНІ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL ASPECTS OF STATE INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE SOCIAL COMMUNITY IN THE COUNTRY

№10, 2017

О. В. Білозір

Кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF NATIONAL SOCIAL ORIENTED STATE POLICY

№8, 2017

О. В. Білозір

Кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

IMPROVEMENT OF METHODS OF PUBLIC RELATIONS WITHIN BETWEEN STATE SOCIAL POLICY

№10, 2016

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF NATIONAL SOCIAL-ORIENTED STATE POLICY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України