Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н. В. Бугас

Знайдено документів: 4

№2, 2021

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

S. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

SOCIAL POLICY OF THE STATE AS A BASIS FOR ENSURING SOCIAL DEVELOPMENT

№12, 2020

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

FOREIGN EXPERIENCE OF ENTREPRENEURSHIP PROTECTION ON THE BASIS ANTITRUST POLICY

№7, 2020

А. О. Касич

д. е. н., проф.,завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

O. O. Підкуйко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Кулак

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ТА ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

O. Pidkuiko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

N. Kulak

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

EXPERIENCE AND GUIDELINES FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS SPECIALTY IN PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

№2, 2017

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

G. Kostiyuk

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України