EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: К. С. Колеснікова

Знайдено документів: 2

№4, 2020

B. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

К. С. Колеснікова

к. е. н., доцент, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

П. П. Несененко

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. Muzhaylo

PhD in Economics, Associate Professor Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

K. Kolesnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa Trade and Economic Institute, Kiev National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

P. Nesenenko

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ELECTRONIC GOVERNANCE AS AN IMPORTANT FACTOR IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

№11, 2019

І. С. Міхно

к. е. н., Міжнародний європейський університет

В. В. Коваль

д. е. н., професор, Одеський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

К. С. Колеснікова

к. е. н., доцент, Одеський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

I. Mikhno

Ph.D. in Economics, International European University, Kiev, Ukraine

V. Koval

Doctor of Economics, Professor, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

K. Kolesnikova

Ph.D. in Economics, Associate Professor Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

STATE REGULATION OF SOCIAL CAPITAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL SECURITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України