EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Д. С. Мартишин

Знайдено документів: 6

№10, 2017

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORTHODOX CHURCHES IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICE IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

№2, 2017

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE-MANAGEMENT ISSUES IN THE HISTORIOSOPHICAL THOUGHT OF THE ORTHODOX CHURCH

№10, 2016

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

РОЛЬ І МІСЦЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ROLE AND PLACE OF CHRISTIAN VALUES IN THE SYSTEM OF SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT OF MODERN STATE

№5, 2016

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: БІБЛІЙНІ ВИТОКИ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE GENESIS OF THE BECOMING OF STATE ORGANIZATIONAL SOCIAL DOCTRINE OF ORTHODOX CHURCH: BIBLICAL ORIGINS

№12, 2018

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ’я та теології,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies,Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOCIAL SERVICE OF THE CHURCH IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

№11, 2017

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ’я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДІАЛОГ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE DIALOGUE OF THE UKRAINIAN STATE AND THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCHES AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України