EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. М. Гаврилюк

Знайдено документів: 5

№4, 2020

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. Нavryliuk

PhD in Public Administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business,Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

SOCIO-HUMANISTIC PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM IN UKRAINE

№7, 2016

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент,доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

КІНОТУРИЗМ В УКРАЇНІ: НЕРЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКОВИХ ЛОКАЦІЙ

A. M. Havryliuk

Candidate of Public Administration, assistant professor, PhD. Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

FILM OF TOURISM IN UKRAINE: UNREALIZED POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF ICONIC LOCATIONS

№4, 2015

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

К. О. Данник

магістрант, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

СУВЕНІРНИЙ БРЕНДИНГ В УКРАЇНІ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕТНОТУРИСТИЧНОЇ ПРОМОЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

A. M. Havryliuk

PhD in public administration, associate professor, assistant professor of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

K. O. Dannyk

undergraduate, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

SOUVENIR BRANDING IN UKRAINE AS A MARKETING TOOL TOURISM PROMOTION TERRITORY

№3, 2014

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університеткультури і мистецтв

МАРКЕТИНГОВА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

A. M. Нavryliuk

Candidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

A MARKETING PARADIGM OF THE PUBLIC REGULATIONS OF TOURIST INDUSTRY IS IN UKRAINE

№12, 2013

А. М. Гаврилюк

к. н. держ.упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ СТВОРЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДА УКРАЇНИ

A. M. Нavryliuk

Candidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

GOVERNMENT MARKETING OF CREATION AND PROMOTION OF THE TOURISM BRAND OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України