Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: І. В. Чукіна

Знайдено документів: 4

№6, 2020

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

І. В. Чукіна

к. е. н., викладач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м.Умань, Черкаська область

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПАЛАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

I. Chukina

PhD in Economics, Lecturer in the Department of Public Administration and Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PALANSK RURAL UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

№5, 2020

М. І. Дяченко

к.с.-г.наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м.Умань, Черкаська область

І. В. Чукіна

к.е.н., викладач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м.Умань, Черкаська область

О. М. Світовий

к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

БЮРОКРАТИЧНА ТЯГАНИНА В ПОДАЛЬШОМУ СТВОРЕННІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor at theDepartment of Public Management and Administration,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

I. Chukina

PhD in Economics, Lecturer in the Department of Public Administration andAdministration and Administration, Uman National University of Horticulture,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

O. Svitovyi

PhD in Economics, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

BUREAUCRATIC PURPOSE IN THE FURTHER STRATEGY OF THE UNITED STATES

№2, 2020

І. В. Чукіна

к. е. н., викладач кафедри публічного управління та адмініструванняУманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

ЗАЛУЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ ДО ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Chukina

PhD in Economics, Lecturer in the Department of Public Administration and Administration and Administration,Uman National University of Horticulture,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

INVOLVEMENT OF COMMUNITY RESIDENTS TO PROCESSES LOCAL DEVELOPMENT PLANNING

№5, 2018

Г. О. Коваленко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. В. Чукіна

викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ОГЛЯД РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

І. V. Chukina

Teacher of the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

REFORM REWIEW OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL AUTHORITIES IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України