EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ «ЗЕЛЕНИХ» АУКЦІОНІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ
Т. О. Курбатова, Г. С. Трипольська, У. Є. Письменна, Є. В. Гирченко, Я. С. Романюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.30

УДК: 658.849.7:502.174.3:620.92](477)

Т. О. Курбатова, Г. С. Трипольська, У. Є. Письменна, Є. В. Гирченко, Я. С. Романюк

МЕХАНІЗМ «ЗЕЛЕНИХ» АУКЦІОНІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку відновлюваної енергетики в Україні у 2016-2020 роках. Доведено, що впроваджені механізми державної підтримки обумовили динамічну розбудову генеруючих об’єктів відновлюваної енергетики. Водночас стрімке зростання частки електроенергії з відновлюваних енергетичних ресурсів в кінцевому енергоспоживанні країни спровокувало низку проблем в енергетичному секторі, які посилилися в умовах зміни попиту на електроенергію під час пандемії COVID-19. Основними викликами стали підвищення тарифів на електроенергію для кінцевих споживачів та труднощі з балансуванням Об’єднаної Енергетичної Системи України. Зазначені проблеми поставили під загрозу подальший розвиток відновлюваної енергетики та обумовили перегляд наявної моделі стимулювання її розвитку, зокрема шляхом впровадження механізму «зелених» аукціонів. У статті проаналізовано теоретичні аспекти механізму «зелених» аукціонів, передумови його впровадження та практику застосування в країнах світу. Розглянуто особливості функціонування механізму «зелених» аукціонів в Україні, зокрема визначено суб’єктів господарювання, для яких участь в «зелених» аукціонах є обов’язковою, параметри формування аукціонної ціни відповідно до рівня використання обладнання українського виробництва при реалізації проєктів відновлюваної енергетики, критерій визначення переможців конкурсного відбору тощо. Зазначено індикативні річні квоти підтримки розвитку відновлюваної енергетики в рамках механізму «зелених» аукціонів на 2021-2020 роки та умови, за яких вони можуть бути переглянуті. Окреслено переваги механізму «зелених» аукціонів, до основних з яких належать створення умов для конкуренції між учасниками ринку відновлюваної енергетики, законодавчо встановлений механізм формування річних квот та фіксований термін дії схеми підтримки. Зазначено недоліки механізму «зелених» аукціонів, зокрема ризик відмови від реалізації проєктів «зеленої» енергетики інвесторами через низьку аукціонну ціну та загрозу монополізації/олігополізації ринку відновлюваної енергетики.

Ключові слова: механізм «зелених» аукціонів; відновлювана енергетика; електроенергія; державне управління; Україна.

Література

1. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. Кабінет Міністрів України. URL: http://surl.li/algmi.
2. На зміну «зеленому» тарифу для електростанцій прийшли аукціони. Що це означає? Хмарочос. URL: http://surl.li/jjkx.
3. Balancing Ukraine’s energy system: challenges under high renewable energy penetration and the COVID-19 pandemic / Kurbatova T., Sotnyk I., Prokopenko O. et al. / International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, E3S Web of Conferences, Kryvyi Rih, 280, 05007, 19-20 Mау, 2021. DOI: 10.1051/e3sconf/202128005007.
4. Дороніна І.І. Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. № 1(44). C. 31–43. DOI: 10.33287/102005.
5. Сагайдак І. С., Чорна Т. М., Авраменко Н.Л. «Зелений» тариф як механізм стимулювання відновлюваної енергетики. Ефективна економіка. 2018. № 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64
6. Рязанова Н.О. Економічні механізми розвитку відновлюваної енергетики. Економіка держави. 2017.№ 9. C. 58–61.
7. Кучерява І.М., Сорокіна Н.Л. Відновлювана енергетика у світі та Україні станом на 2019 – початок 2020 рр. Гідроенергетика України. 2015. № 1(2). C. 38–44.
8. Пипяк М.І. Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Господарське право та процес. 2017. № 1. С. 76-80.
9. Курбатова Т.О. Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління розвитком відновлювальної енергетики. Економіка і суспільство. 2018. № 18. C. 129‒138.
10. Курбатова Т.О. Система торгівлі зеленими сертифікатами: перспективи для України. Економіка і держава. 2015. № 2. C. 131–135.
11. Курбатова Т.О. Економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Європейському Союзі. Механізм регулювання економіки. 2014. № 4 (66). C. 139–148.
12. Стоян О. Ю. Управління розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в електроенергетиці України у співпраці з енергетичним співтовариством. Ефективна економіка. 2018. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.5
13. Trypolska G. Support scheme for electricity output from renewables in Ukraine, starting in 2030. Economic Analysis and Policy. 2019. Vol. 62. P. 227-235. DOI: 10.1016/j.eap.2019.04.007.
14. Андрющенко К.А. Міжнародний досвід застосування державних програм щодо підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. URL: http://surl.li/algnm.
15. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-16. URL: http://surl.li/tnyw.
16. Competitive Selection and Support for Renewable Energy. Policy Guidelines. IRENA-EBRD. 2018. URL: http://surl.li/algnp.
17. Tendering procedures for RES in Europe: State of play and first lessons learnt. Council of European Energy Regulators. 2018. URL: http://surl.li/algnt.
18. Renewables Global Status Report 2021. REN21. 2021. URL: http://surl.li/adgrr.
19. Renewables Global Status Report 2020. REN21. 2020. URL: http://surl.li/algnx.
20. У 2020 році «зеленої» енергетики в ЄС вперше стало більше, ніж «викопної». Made for minds. 2020. URL: http://surl.li/algnz.
21. Про ринок електричної енергії: закон України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 27-28. URL: http://surl.li/agkjz.
22. Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-48. URL: http://surl.li/algod.
23. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2016 році: затверджено Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 460. НКРЕКП. URL: http://surl.li/algog.
24. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2017 році: затверджено Постановою НКРЕКП від 23.03.2018 № 360. НКРЕКП. URL: https://cutt.ly/CmGwqJt.
25. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2018 році: затверджено Постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 440. НКРЕКП. URL: https://cutt.ly/CmGwqJt.
26. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2019 році: затверджено Постановою НКРЕКП від 27.05.2020 р. № 975. НКРЕКП. URL: http://surl.li/zsjq.
27. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2020 році: затверджено Постановою НКРЕКП від 26.05.2021 р. № 893. НКРЕКП. URL: http://surl.li/algoj.
28. State support policy for renewable energy development in emerging economies: the case of Ukraine / Kurbatova T., Sotnyk I., Kubatko O., et al. / International Journal of Global Environmental Issues, № 19 (1-3), 26–52. 2020. DOI:10.1504/IJGENVI.2020.114864.
29. Структура споживання електричної енергії в Україні у 2016-2020 роках. УКРЕНЕРГО. URL: http://surl.li/algor.
30. Криза енергетики: чому в Україні відключають атомні енергоблоки. UA News. 2020 URL: http://surl.li/hqnf.
31. Уряд підписав Меморандум з виробниками «зеленої» електроенергії. Урядовий портал. 2020 URL: http://surl.li/algpn.
32. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Відомості Верховної Ради України. 2019. № 23. ст. 89. URL: http://surl.li/algpp.
33. Закон України «Про альтернативні джерела енергії». Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. URL: http://surl.li/algpr.
34. Зради і перемоги старту “зелених” аукціонів. GETMARKET. URL: http://surl.li/algps.
35. Міненерго представило річні квоти підтримки відновлюваної енергетики та графік проведення «зелених» аукціонів у наступному році. Міністерство енергетики України. URL: http://surl.li/algru.

Т. Kurbatova, G. Trypolska, U. Pysmenna, Ye. Hyrchenko, Y. Romaniuk

MECHANISM OF ‘GREEN’ AUCTIONS FOR MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT: PREREQUISITES FOR IMPLEMENTATION AND PARTICULARITIES OF FUNCTIONING IN UKRAINE

Summary

The paper examines the trends in renewable energy development in Ukraine in 2016-2020. It is proved that the implemented state support mechanisms have led to the dynamic development of renewable energy facilities. At the same time, the rapid growth of the share of electricity from renewable energy sources in the country’s final energy consumption has provoked some problems in the energy sector, which intensified in the context of changing demand for electricity during the COVID-19 pandemic. The main challenges were the increase in electricity tariffs for final consumers and the difficulties in balancing the United Energy System of Ukraine. These problems have jeopardized the further development of renewable energy and led to a revision of the existing model for stimulation of its growth, in particular through the introduction of the “green” auctions mechanism. The paper analyzes the theoretical aspects of the “green” auctions mechanism, the prerequisites of its implementation, and the practice of application in countries of the world. It is considered the features of functioning the “green” auctions mechanism in Ukraine, in particular, business entities for which participation in “green” auctions is obligatory, parameters of formation of the auction price according to the level of using the equipment of the Ukrainian production during renewable energy projects implementation, a criterion for determining the winners of the competitive selection. Indicative annual quotas to support renewable energy development under the “green” auctions mechanism for 2021-2020 and the conditions under which they can be revised are indicated. The advantages of the “green” auctions mechanism, the main of which include the creation of conditions for competition between participants of the renewable energy market, the mechanism of formation of annual quotas, and the fixed term of the support scheme, are outlined. The shortcomings of the “green” auctions mechanism are noted, particularly the risk of rejection of “green” energy projects implementation by investors due to the low auction price and the threat of monopolization/oligopolization of the renewable energy market.

Keywords: ‘green’ auctions mechanism; renewable energy; electricity; public administration; Ukraine.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order “On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, energy efficiency, competitiveness”, available at: http://surl.li/jjkx. (Accessed 18 Oct 2021).
2. Khmarochos (2020), “Auctions replaced the feed-in tariff for power plants. What does it mean?”, available at: http://surl.li/jjkx (Accessed 18 Oct 2021).
3. Kurbatova, T. Sotnyk, I, Prokopenko, O. and Sidortsov, R, Tu Y. (2021), “Balancing Ukraine’s energy system: challenges under high renewable energy penetration and the COVID-19 pandemic”, International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters 19-20 Mау, 2021, E3S Web of Conferences, Kryvyi Rih, Vol.280, 05007, available at: doi.org/10.1051/e3sconf/202128005007 (Accessed 18 Oct 2021).
4. Doronina I.I. (2020), “Regulatory and legal support for the development of renewable energy in Ukraine”, Public Administration and Local Government, vol. 1 (44), pp. 31–43.
5. Sahajdak, I.S, Chorna, T. M. and Avramenko, N.L. (2018), “Feed in tariff as a mechanism to stimulate renewable energy”, Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.10.64 (Accessed 18 Oct 2021).
6. Riazanova, N.O. (2017), “Economic mechanisms of renewable energy development”, Ekonomika derzhavy, vol. 9, pp. 58–61.
7. Kucheriava, I.M. and Sorokina, N.L. (2015), “Renewable energy in the world and in Ukraine will stagnate in 2019 – early 2020”, Hidroenerhetyka Ukrainy, vol. 1(2), pp. 38–44.
8. Pypiak, M. I. (2017), “Directions for improving the legal regulation of incentives for the development of renewable energy in Ukraine”, Hospodars'ke pravo ta protses, vol. 1, pp.76-80.
9. Kurbatova, T.O. (2018), “Conceptual bases of formation of the organizational and economic mechanism of management for renewable energy development”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 18, pp. 129-138.
10. Kurbatova, T.O. (2015), “Green certificate trading system: prospects for Ukraine”, Ekonomika i derzhava, vol. 2, pp. 131–135.
11. Kurbatova, T.O. (2014), “Economic mechanisms to stimulate the development of renewable energy in the European Union”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4 (66), pp. 139–148.
12. Stoian, O. Yu. (2018), “Management of renewable energy development in the conditions of transformation processes in the electric power industry of Ukraine in cooperation with the energy community”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.5 (Accessed 18 Oct 2021).
13. Trypolska, G. (2019), “Support scheme for electricity output from renewables in Ukraine, starting in 2030, Economic Analysis and Policy, Vol. 62, pp. 227-235, available at: https://doi.org/ 10.1016/j.eap.2019.04.007 (Accessed 18 Oct 2021).
14. Andriuschenko, K.A. (2018), “International experience in applying government programs to support the development of renewable energy sources”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6, available at: http://surl.li/algnm. (Accessed 18 Oct 2021).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://surl.li/tnyw. (Accessed 18 Oct 2021).
16. IRENA-EBRD (2018), “Competitive Selection and Support for Renewable Energy”, Policy Guidelines, available at: http://surl.li/algnp. (Accessed 18 Oct 2021).
17. Council of European Energy Regulators (2018), “Tendering procedures for RES in Europe: State of play and first lessons learnt”, available at: http://surl.li/algnt. (Accessed 18 Oct 2021).
18. REN21 (2021), “Renewables Global Status Report 2021”, available at: http://surl.li/adgrr. (Accessed 18 Oct 2021).
19. REN21 (2020), “Renewables Global Status Report 2020”, available at: http://surl.li/algnx. (Accessed 18 Oct 2021).
20. Made for minds (2020), “In 2020, green energy in the EU for the first time became more than fossil”, available at: http://surl.li/algnz. (Accessed 18 Oct 2021).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On the electricity market”, available at: http://surl.li/agkjz (Accessed 18 Oct 2021).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “Customs Code of Ukraine”, available at: http://surl.li/algod. (Accessed 18 Oct 2021).
23. NCSREU (2017), “Report on the results of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities in 2016”, available at: http://surl.li/algog. (Accessed 18 Oct 2021).
24. NCSREU (2018), “Report on the results of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities in 2017”, available at: https://cutt.ly/CmGwqJt. (Accessed 18 Oct 2021).
25. NCSREU (2019), “Report on the results of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities in 2018”, available at: https://cutt.ly/CmGwqJt. (Accessed 18 Oct 2021).
26. NCSREU (2020), “Report on the results of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities in 2019”, available at: http://surl.li/zsjq. (Accessed 18 Oct 2021).
27. NCSREU (2017), “Report on the results of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities in 2020”, available at: http://surl.li/algoj. (Accessed 18 Oct 2021).
28. Kurbatova, T, Sotnyk, I, Kubatko, O, Baranchenko, Ye, Arakpogun, E. and Roubik, H. (2020), “State support policy for renewable energy development in emerging economies: the case of Ukraine”, International Journal of Global Environmental Issues, № 19 (1-3), p.26–52, available at: https://doi.org/10.1504/IJGENVI.2020.114864. (Accessed 18 Oct 2021).
29. Ukrenerho (2021), “The structure of electricity consumption in Ukraine in 2016-2020”, available at: http://surl.li/algor. (Accessed 18 Oct 2021).
30. UA News (2020), “Energy crisis: why nuclear power units are shut down in Ukraine”, available at: http://surl.li/hqnf. (Accessed 18 Oct 2021).
31. Uriadovyj portal (2020), “The government has signed a memorandum with producers of “green” electricity”, available at: http://surl.li/algpn. (Accessed 18 Oct 2021).
32. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning Ensuring Competitive Conditions for Electricity Production from Alternative Energy Sources”, available at: http://surl.li/algpp. (Accessed 18 Oct 2021).
33. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources”, available at: http://surl.li/algpr. (Accessed 18 Oct 2021).
34. Getmarket (2021), “Betrayals and victories at the start of green auctions”, available at: http://surl.li/algps. (Accessed 18 Oct 2021).
35. Ministry of Energy of Ukraine (2020), “The Ministry of Energy presented the annual quotas for support of renewable energy and the schedule of green auctions next year”, available at: http://surl.li/algru. (Accessed 18 Oct 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

Т. О. Курбатова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Сумський державний університет

Т. Kurbatova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-6891-443X


Г. С. Трипольська

к. е. н., старший науковий співробітник сектору прогнозування розвитку ПЕК, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

G. Trypolska

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Sectoral Forecasting and Market Conditions, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8830-7036


У. Є. Письменна

д. е. н., старший науковий співробітник сектору прогнозування розвитку ПЕК, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

U. Pysmenna

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Fellow of the Department of Sectoral Forecasting and Market Conditions, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0123-1973


Є. В. Гирченко

аспірант, Сумський державний університет

Ye. Hyrchenko

Postgraduate student, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-5058-2094


Я. С. Романюк

аспірант, Сумський державний університет

Y. Romaniuk

Postgraduate student, Sumy State University

ORCID:

0000-0003-0654-6242

Як цитувати статтю

Курбатова Т. О., Трипольська Г. С., Письменна У. Є., Гирченко Є. В., Романюк Я. С. Механізм «зелених» аукціонів для управління розвитком відновлюваної енергетики: передумови впровадження та особливості функціонування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2260 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.30

Kurbatova, Т., Trypolska, G., Pysmenna, U., Hyrchenko, Ye. and Romaniuk, Y. (2021), “Mechanism of ‘green’ auctions for management of renewable energy development: prerequisites for implementation and particularities of functioning in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2260 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.