EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА
В. Д. Тогобицька

УДК: 351.82: 327.371.1

В. Д. Тогобицька

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті розглядається цифрова трансформація суспільства та держави як провідний напрямок розвитку економіки держави.. Визначаються основні етапи в розвитку цифрової трансформації населення, та скриті ризики що виникають в процесі електронної трансформації. З урахуванням поставленої мети дослідження, під проблематикою розглядається сутність поняття та поетапно розглядається його розвиток та імплементація в сучасне суспільство.

V. Tohobytska

DIGITAL TRANSFORMATION AS A LEADING DIRECTION OF ECONOMIC AND SOCIETY DEVELOPMENT

Summary

The article considers the digital transformation of society and the state as the leading direction of economic development of the state. The main stages in the development of digital transformation of the population and the hidden risks that arise in the process of electronic transformation are identified. Taking into account the purpose of the study, the essence of the concept is considered under the issue and its development and implementation in modern society is gradually considered.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

В. Д. Тогобицька

докторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

V. Tohobytska

Doctoral candidate, Training Research and Production Center of theNational University of Civil Protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Тогобицька В. Д. Цифрова трансформація як провідний напрямок розвитку економіки та суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1742 (дата звернення: 25.06.2024).

Tohobytska, V. (2018), “Digital transformation as a leading direction of economic and society development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1742 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.