EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н. С. Піх

УДК: 351

Н. С. Піх

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуті окремі питання розвитку громадської (публічної) безпеки в глобалізованому світі. Тема є особливо актуальною, зважаючи на виникнення цілого ряду нових явищ та атрибутів сучасності, які породжують загрози та вимагають належного організаційно-правового регулювання не тільки з боку держави, а й з боку органів місцевої влади різних країн. Процеси глобалізації багато в чому визначають характер і способи забезпечення громадської (публічної) безпеки. Здобутий Україною досвід засвідчує, що глобалізація зумовила необхідність розробки нових концепцій для пошуку організаційно-правових шляхів вирішення проблем, пов’язаних із громадською (публічною) безпекою.

N. S. Pikh

ENSURING COMMUNITY (PUBLIC) SAFETY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Summary

The article considers the questions of development of community (public) safety in a globalized world. The area of research is urgent taking into consideration the occurence of several new phenomena and modern attributes which cause threats and demand proper organizational and legal regulation both from a country and local authorities. The processes of globalization in many ways define the character and manners of providing community (public) safety. Globalization has caused the need for development of new concepts for searching organizational and legal means for solving problems related to public (community) safety.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 296

Відомості про авторів

Н. С. Піх

аспірантка, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіонадьна Академія управління персоналом»

N. S. Pikh

Graduate student at the InterRegional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Піх Н. С. Забезпечення громадської (публічної) безпеки в умовах глобалізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1667 (дата звернення: 09.08.2022).

Pikh, N. S. (2018), “Ensuring community (public) safety in the context of globalization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1667 (Accessed 09 Aug 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.