EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У ПРОБЛЕМАТИЦІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Р. М. Колісник

УДК: 351.824.5

Р. М. Колісник

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У ПРОБЛЕМАТИЦІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглядаються основні поняття у проблематиці забезпечення ефективності управління підприємством. Даються рекомендації з удосконалення забезпечення ефективності управління підприємством. З урахуванням поставленої мети дослідження, під проблематикою ефективності розглядається сутність поняття та поетапно розглядається його розвиток та імплементація в сучасне суспільство. Проведено оцінку ефективності керівництва, та визначено необхідність перевіряти ефективність елементів системи управління, а саме функцій, організаційних структур, управлінських технологій. Визначена основна проблема оцінки ефективності управління: необхідність створення стрункої і вичерпної системи оціночних показників витрат на управління і отриманих результатів, формування методів їх вимірювання і приведення у відповідність.

R. M. Kolisnik

BASIC CONCEPTS IN ENSURING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The article considers the basic concepts in ensuring the efficiency of enterprise management. Recommendations are given to improve the efficiency of enterprise management. Taking into account the purpose of the study, the essence of the concept is considered under the issue of efficiency and its development and implementation in modern society is gradually considered. An assessment of the effectiveness of management, and identified the need to verify the effectiveness of elements of the management system, namely functions, organizational structures, management technologies. The main problem of management efficiency assessment is determined: the need to create a coherent and comprehensive system of evaluation indicators of management costs and results, the formation of methods for measuring and aligning them.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Р. М. Колісник

аспірант Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

R. M. Kolisnik

researcher of Training Research and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Колісник Р. М. Основні поняття у проблематиці забезпеченні ефективності управління підприємством. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1659 (дата звернення: 26.06.2024).

R. M. Kolisnik (2018), “Basic concepts in ensuring the effectiveness of enterprise management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1659 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.