EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗМІСТОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЖКГ»
Д. В. Бізонич

УДК: 351: 658.117.31:332.87

Д. В. Бізонич

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗМІСТОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЖКГ»

Анотація

Стаття присвячена репрезентації змістовної складової поняття «державне управління в сфері ЖКГ». Основною метою було визначено необхідність провести дослідження трансформації терміну державного управління в сфері ЖКГ у взаємозв’язку із поняттям механізмів державного управління та інших суміжних понять, приділено значну увагу таким поняттям як житлово-комунальне господарство, житлово-комунальний комплекс, житлово-комунальна сфера та інші. Також надається аналіз визначень механізмів державного управління та державного регулювання сфери ЖКГ. Визначено особливості житлово-комунального комплексу, розглянуто його основні складові – житлове та комунальне господарство. Встановлено, що понятійно-категоріальний апарат дослідження житлово-комунального господарства сповнений достатньо широкою кількістю синонімічних понять, але все ж таки визначено, що існує деяка відмінність у тлумаченні термінів, особливо яскраво це проявляється в контексті розгляду ЖКГ як об’єкту досліджень в економіці та публічному управлінні. В публічному управлінні проблема регулювання ЖКГ розглядається більш комплексно.
Доведено, що при детальному вивченні понять житлово-комунального господарства, сфери ЖКГ, житлово-комунального комплексу та інших, особливо, в контексті публічного управління та механізмів державного регулювання, переважно мається на увазі житлово-комунальний комплекс. Визначено, що житлово-комунальний комплекс складається з багатьох компонентів. Сучасні дослідження спрямовані на висвітлення питань регіонального або місцевого рівнів, що, пов’язано з процесами децентралізації.

D. Bizonych

REPRESENTATION OF THE SUBSTANTIVE COMPONENT OF THE DEFINITION "PUBLIC GOVERNANCE IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES"

Summary

The article is devoted to the representation of the substantive component of the concept of "public administration in the field of housing". The main purpose was to study the transformation of public administration in the field of housing in connection with the concept of public administration mechanisms and other related concepts, paid considerable attention to such concepts as housing and communal services and others. An analysis of the definitions of mechanisms of public administration and state regulation of housing and communal services is also provided. The peculiarities of the housing and communal complex are determined, its main components are considered - housing and communal services. The peculiarities of public administration in this sphere are established, the concept of state regulation of housing and communal services at the regional level is also revealed.
The understanding of housing and communal services as a scientific category operates with a fairly wide range of related concepts, especially this difference is noticeable in the disclosure of content in public administration and economics, as the latter is mainly built around economic criteria and indicators, financial resources and regulations. In public administration, the problem of regulation of housing and communal services is considered more comprehensively through the prism of the scale of the concept of housing and communal services, so all the levers and tools of state influence are much broader and are often seen as mechanisms of public administration.
In a broad sense, the concepts of "housing and communal services", "housing complex", "housing and communal complex", "housing sector", "housing and communal services sector", "housing sector" are synonymous. But in a more detailed consideration, especially in the context of public administration and the definition of mechanisms of state regulation, it is mostly about the housing and communal complex, as it includes many components, the basic of which are housing and communal services.
Current research concerns the shift of emphasis from state regulation at the national level to the consideration of public administration mechanisms at the regional or local level, which, in our opinion, is due to the reform process and subsequent stages of decentralization

№ 7 2018

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

Д. В. Бізонич

кандидат технічних наук, директор ТОВ«Еталонтехсервіс» м. Харків, Україна

D. Bizonych

Candidate of technical sciences,Director of «Etalontechservice» LLC, Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Бізонич Д. В. Репрезентація змістовної складової поняття «державне управління в сфері жкг». Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1612 (дата звернення: 25.06.2024).

Bizonych, D. (2018), “Representation of the substantive component of the definition "public governance in housing and communal services"”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1612 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.