EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ЄС
О. А. Федірко, Н. В. Федірко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.1

УДК: 354 : 339.9

О. А. Федірко, Н. В. Федірко

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ЄС

Анотація

Стаття присвячена дослідженню пріоритетів, форм та інструментів реформування систем публічного адміністрування в ЄС, а також компаративний аналіз ефективності проведених в державах-учасницях інтеграційного союзу реформ. Доведено, що не дивлячись на переважну автономію держав-учасниць ЄС у питаннях організації національних систем публічного адміністрування, на практиці інституції ЄС мають цілу низку каналів впливу на ці системи. Виявлено позитивні (зростання ефективності державного апарату, зниження витрат на функціонування систем державного управління, зростання відкритості, прозорості та доступності адміністративних послуг) та негативні (зниженні рівня довіри громадян до влади, соціальної згуртованості, залучення громадськості до формування державної політики, а також доведення пріоритетів політики влади до населення) наслідки реформування систем публічного адміністрування країн ЄС.

Ключові слова: адміністративні реформи; системи публічного адміністрування; ефективність державного управління; Європейський Союз; країни-члени ЄС.

Література

1. Asatryan Z., Rubio E., Zuleeg F. Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it. Brussels: Directorate General for Internal Policies Policy Department D: Budgetary Affairs, 2016. 109 p.
2. Chiti E. The governance of compliance. In Marise Cremona (eds.), compliance and the enforcement of EU law. Oxford: Oxford University Press, 2012. 31-56. pp.
3. European Commission. Efficient Public Administration: web-site. URL: https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/11
4. European Commission. EU regional and urban development Regional Policy. Policy Evaluation: web-site. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/data-for-research/ (дата звернення 12.12.2019).
5. European Semester: Thematic factsheet - Quality of public administration - 2017. Brussels: European Commission, 2016. 20 p.
6. Government at a Glance 2017. Paris: OECD Publishing, 2017. 16 c.
7. Holmberg S., Rothstein B., Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012. 368 c.
8. Lopes E.F., Hellmann T., Schiller C., Schraad-Tischler D. Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU. Sustainable Governance Indicators 2018. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2018. 230 p.
9. Member States investment challenges, SWD (2015) 400 final/2. Brussels: European Commission, 2015. 56 с.
10. On electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Regulation (EU) №910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 Directive 1999/93/EC. Brussels: European Commission, 2014. 20 p.
11. Quality of public administration - a toolbox for practitioners. Brussels: European Commission, 2017. 231 p.
12. Quality of public administration: European Semester Thematic Factsheet. Brussels: European Commission, 2017. 20 p.
13. Speaking points of vice-president Dombrovskis on the Commission's new structural reform support service, STATEMENT/15/5218. Brussels: European Commission, 2015.
14. Бакуменко В.Д., Усаченко Л.М., Червякова О.В. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб.; за заг. ред. Л. М. Усаченко. К. : НВДЦ “Нововведення”, 2013. 174 с.
15. Гонціяж Я. Державне управління в контексті європейської інтеграції. К: ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», 2015. 27 с.
16. Європейський Союз: інституційно-правові основи та функціонування: навч.-метод. посіб. / А. І. Грицяк, О. Ю. Оржель, М. Є. Чулаєвська [та ін.]; за заг. ред. А. І. Грицяка. - К. : НАДУ, 2009. 186 с.
17. Оржель О.Ю., Палій О.М., Полянський Ю.Д., Гладкова С.М., Соколик С.В., Крайник П.І., Гусаченко Т.О. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій; За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, А.О.Чемериса, С.В.Загороднюка, О.Л.Приходько, Л.О.Воронько. К.: Вид-во НАДУ, 2007. 76 с.
18. Руденко О.М. Державне управління та державна служба в країнах ЄС в контексті європейської інтеграції України : навч.-метод. матеріали; упоряд. І.В. Поліщук. К. : НАДУ, 2013. 68 с.
19. Чужиков В. та ін. Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / За ред. Віктора Чужикова. К.:КНЕУ, 2016. 495с.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 919

Відомості про авторів

О. А. Федірко

д. е. н., доц., завідувач кафедри європейської економіки і бізнесу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ORCID:

0000-0002-1043-1184


Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ORCID:

0000-0003-4009-9474

Як цитувати статтю

Федірко О. А., Федірко Н. В. Напрями та інструменти реформування систем публічного адміністрування в єс. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1533 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.1

Федірко О. А. and Федірко Н. В. (2019), “”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1533 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.