EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
І. І. Овсак, I. I. Ovsak

УДК: 351

І. І. Овсак, I. I. Ovsak

МЕХАНІЗМИ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Зазначено, що при зовнішньому розширенні можуть мати місце такі труднощі: правильна всебічна оцінка стану купується фірми до її покупки; оперативна інтеграція нових видів діяльності та її наслідки (звільнення персоналу, переміщення підрозділів та тощо.); встановлення взаємовідносин з влившись фахівцями, особливо, якщо вони раніше вважалися конкурентами. Короткострокові і довгострокові кредити складають значну частину капіталу, що використовується підприємствами будівельного виробництва. І так як у багатьох підприємств на їх частку припадає близько половини використовуваного капіталу, велике значення набуває ліквідність підприємства, яка характеризується відношенням оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань. Чим вища ліквідність, тим краще фінансове становище підприємства. Зниження ліквідності підприємств і комплексів у багатьох випадках відбувається через зростання їх дебіторської заборгованості, яка в свою чергу виникає через затримку сум, що підлягають виплаті замовниками.
Визначено, що власник підприємства і керуючі повинні завчасно відчувати перші ознаки спаду ділової активності (через погіршення загальноекономічної ситуації, розорення клієнтів, зниження ліквідності активів, оборотів підприємства, його прибутку та тощо) і своєчасно приймати необхідні управлінські рішення щодо попередження банкрутства. В цьому випадку випереджала реакція системи управління підприємством може носити наступальний або оборонний характер. Для наступальної тактики необхідний пошук нових джерел доходу, нових клієнтів і ринків збуту, оновлення та диверсифікація продукції, зміна керівництва, методів управління та тощо. Як захисної тактики використовується скорочення витрат і виробництва. Однак масовий розвиток процесу неспроможності підприємств означає зниження економічної безпеки країни, падіння темпів економічної зростання і втрату робочих місць. Тому держава не повинна залишатися осторонь від цих проблем і, забезпечуючи свої соціальні та економічні цілі втручатися в справи про неспроможність підприємств.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

І. І. Овсак

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом


I. I. Ovsak

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Овсак І. І., Ovsak I. I. Механізми факторингового обслуговування збалансованого розвитку будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1529 (дата звернення: 16.07.2024).

Овсак І. І. and Ovsak I. I. (2018), “Mechanisms of factoring service of balanced development of the building complex”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1529 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.