EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Ю. Ю. Ряховська

УДК: 658.589.

Ю. Ю. Ряховська

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

В статті розглянуто іноземний досвід формування сучасної державної інноваційної політики. Визначено, що венчурний капітал найкраще себе почуває в країнах з розвиненим фондовим ринком, де компанії, що роблять ставку на нові технології, знають, що у них є реальна можливість залучити капітал на цьому ринку. Зазначено, що успіх у створенні інноваційної політики багато в чому визначається склалася моделлю ринку капіталу. Запропоновано створення податкової системи, адекватної вимогам інноваційної політики.

Y. Y. Ryakhovskaya

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF MODERN GOVERNMENT INNOVATIVE POLICY

Summary

In the article the foreign experience of formation of modern state innovation policy is considered. It is determined that venture capital is best in countries with a developed stock market, where companies that are betting on new technologies know that they have a real opportunity to raise capital in this market. It is noted that success in creating innovation policy is largely determined by the capital market model. It is proposed to create a tax system that is adequate to the requirements of innovation policy.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 555

Відомості про авторів

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

Як цитувати статтю

Ряховська Ю. Ю. Іноземний досвід формування сучасної державної інноваційної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1383 (дата звернення: 17.08.2022).

Ryakhovskaya, Y. Y. (2018), “Foreign experience of formation of modern government innovative policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1383 (Accessed 17 Aug 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.