EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

LOCAL SELF-GOVERNMENT: BASIC BASES AND MODELS OF FUNCTIONING IN MODERN SOCIETIES
O. F. Caracasidi

УДК: 351

O. F. Caracasidi

LOCAL SELF-GOVERNMENT: BASIC BASES AND MODELS OF FUNCTIONING IN MODERN SOCIETIES

Анотація

It is proved that the system of local self-government, its competence is determined by law, where it is based on Ukrainian legislation, in particular, the Constitution of Ukraine, laws "On ratification of the European Charter of Local Self-Government", "On Local Self-Government in Ukraine", etc .; international legal acts: note that at the end of the twentieth century. a common view on local government has been embodied in the Universal Declaration of Local Self-Government and the European Charter of Local Self-Government of October 15, 1985; local legislation - statutes of territorial communities, regulations of local councils and other acts adopted by local self-government bodies.

О. Ф. Каракасіді

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: БАЗОВІ ЗАСАДИ ТА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

Summary

Доведено, що система місцевого самоврядування, його компетенція визначаються законодавчо, де її основою слугують українське законодавство, зокрема Конституція України, закони «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та ін.; міжнародно-правові акти. Відзначено, що наприкінці ХХ ст. спільна думка про місцеве самоврядування знайшла втілення в Загальній декларації про місцеве самоврядування та Європейській хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р.; локальне законодавство – статути територіальних громад, регламенти місцевих рад та інші акти, які приймаються органами місцевого самоврядування.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 795

Відомості про авторів

O. F. Caracasidi

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management Kyiv

О. Ф. Каракасіді

аспірантка, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

Як цитувати статтю

Caracasidi O. F. Local self-government: basic bases and models of functioning in modern societies. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1313 (дата звернення: 21.02.2024).

Каракасіді, О. Ф. (2018), “Місцеве самоврядування: базові засади та моделі функціонування у сучасних суспільствах”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1313 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.