EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ПОРТУГАЛІЇ В РУСЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ
М. Ф. Аверкина

УДК: 332.1

М. Ф. Аверкина

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ПОРТУГАЛІЇ В РУСЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

Анотація

В статті розкрито зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики в Португалії. Дослідження досвіду формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики в Португалії детерміновано тим, що на сьогодні ця країна займає друге місце щодо використання альтернативних джерел енергії та забезпечує за рахунок них 39% споживання електроенергії. Представлено нові цілі і завдання в галузі відновлюваної енергетики на 2020 р. Висвітлено ключові напрями розвитку галузі відновлювальної енергетики. Ключовими напрямами розвитку галузі відновлювальної енергетики в Португалії є енергія вітру, гідроенергія, сонячна енергія, геотермальна енергія. В статті зазначено, що проекти в галузі відновлювальної енергетики мають економічну, екологічну та соціальну спрямованість. Відображено можливі ризики у запровадженні проектів в галузі відновлювальної енергетики.

M. F. Averkyna

FOREING EXPERIENCE OF FORMATION THE REGIONAL POLICY RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN PORTUGAL FOR PROVIDING THE URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article describes the foreign experience of forming a regional renewable energy development policy in Portugal. The study of the experience of creating a regional renewable energy development policy in Portugal has been determined by the fact that today this country is second only to using alternative energy sources and provides them with 39% of electricity consumption. The new targets and tasks in the field of renewable energy for 2020 are presented. The key areas for the development of the renewable energy sector in Portugal are wind power, hydropower, solar energy, geothermal energy. The key directions of the renewable energy industry development are highlighted. In the article pointed out, that projects in the field of renewable energy have economic, ecological and social orientation. The potential risks for the implementation of renewable energy projects are illustrated.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 894

Відомості про авторів

М. Ф. Аверкина

доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, Національний університет «Острозька академія»

M. F. Averkyna

Doctor of economic sciences, professor of Economics and Mathematical Modeling and Information Technologies Department of The National University of Ostroh Academy

Як цитувати статтю

Аверкина М. Ф. Зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики португалії в руслі забезпечення стійкого розвитку міст. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1266 (дата звернення: 21.02.2024).

Averkyna, M. F. (2018), “Foreing experience of formation the regional policy renewable energy development in portugal for providing the urban sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1266 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.