EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Н. О. Гаман

УДК: 330.131

Н. О. Гаман

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто бачення сутності економічної безпеки держави як стану економіки. Зазначено основні складові елементи економічної безпеки держави. Визначено основні проблеми забезпечення економічної безпеки держави. Проаналізовано досвід різних країн у сфері забезпечення економічної безпеки національної економіки. Висвітлено особливості державної політики країн з високим рівнем економічного розвитку по забезпеченню економічної безпеки держави.

N. O. Haman

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: PERSPECTIVES FOR UKRAINE

Summary

The article deals with the vision of the essence of economic security of the state as a state of the economy. The main components of the economic security of the state are indicated. The basic problems of ensuring economic security of the state are determined. The experience of different countries in the field of economic security of the national economy is analyzed. The peculiarities of the state policy of the countries with a high level of economic development for ensuring the economic security of the state are highlighted.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 1204

Відомості про авторів

Н. О. Гаман

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

N. O. Haman

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

Як цитувати статтю

Гаман Н. О. Міжнародний досвід формування економічної безпеки держави: перспективи для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1264 (дата звернення: 19.06.2024).

Haman, N. O. (2018), “International experience of formation of economic security of the state: perspectives for Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1264 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.