EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л. М. Щуревич

УДК: 351.823.1

Л. М. Щуревич

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано особливості механізмів державної аграрної політики в Україні. Доведено, що аграрна політика є важливою складовою економічної політики держави, оскільки в стратегії державного управління повинні враховуватися інтереси всіх галузей виробничо-господарського і суспільного життя. Визначено, що на сучасному етапі аграрна політика включає в себе реалізацію економічних, наукових, правових, організаційних, соціальних та інших заходів для забезпечення розвитку аграрного сектору країни, що значною мірою залежить від впровадження та ефективного використання механізмів агарної політики.

L. Shchurevych

MECHANISMS OF THE PUBLIC AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

Summary

The author investigates and analyzes the mechanisms of the public agricultural policy of Ukraine. Agricultural policy is an important component of the country's economic policy. After all, in the strategy of public administration should take into account the interests of all sectors of production and economic and social life. Agricultural policy includes the implementation of economic, scientific, legal, organizational, social and other measures for the development of the agricultural sector of the country. That depends to a large extent on the implementation and effective use of agricultural policy mechanisms.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

Л. М. Щуревич

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Shchurevych

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Щуревич Л. М. Механізми державної аграрної політики України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1242 (дата звернення: 16.07.2024).

Shchurevych, L. (2018), “Mechanisms of the public agricultural policy of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1242 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.