EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОГЛЯД РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Г. О. Коваленко, М. І. Дяченко, І. В. Чукіна

УДК: [ 33.021.8 : 352.07 : 321 ] (477)

Г. О. Коваленко, М. І. Дяченко, І. В. Чукіна

ОГЛЯД РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

Проблеми реформування останніх років свідчать, що на даному етапі перед Україною стоїть невідкладне стратегічне завдання сучасної реформи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
На сьогодні є напрацювання, які є серйозною основою для їх реалізації. Тому в статті розглянуто і проаналізовані найактуальніші проблеми розвитку місцевого самоврядування, які потребують розв’язання попри кризовий стан економіки і всієї інституціонально-політичної системи та зроблені відповідні висновки.

H. A. Kovalenko, M. I. Diachenko, І. V. Chukina

REFORM REWIEW OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL AUTHORITIES IN UKRAINE

Summary

The problems of reformation of late years indicate that at the present stage Ukraine faces the urgent strategic task for the current reform of local self-government and territorial organization of power.
Today there are some shortcomings, which are a serious basis for their implementation. Therefore, the article considers and analyzes the most urgent problems of development of local self-government, which need to be solved in spite of the economic downfall and the whole institutional and political system, and the corresponding conclusions are drawn.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 1275

Відомості про авторів

Г. О. Коваленко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region


М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region


І. В. Чукіна

викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. V. Chukina

Teacher of the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

Як цитувати статтю

Коваленко Г. О., Дяченко М. І., Чукіна І. В. Огляд реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1240 (дата звернення: 25.06.2024).

Kovalenko, H. A., Diachenko, M. I. and Chukina, І. V. (2018), “Reform rewiew of local self-government and territorial authorities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1240 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.