EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
О. О. Гречаніченко

УДК: 351.72:336.13:346] (477)

О. О. Гречаніченко

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено механізм публічного ризик-орієнтованого управління державними фінансами. Обґрунтовано важливість державного внутрішнього фінансового контролю як інструменту публічного управління державними фінансами та розроблено організаційну стратегію ризик-орієнтованого публічного управління системою державного внутрішньо фінансового контролю. Запропоновано принципи впровадження механізму ризик-орієнтованого публічного управління у системі державного внутрішнього фінансового контролю. Зроблено висновок про те, що управління ризиками є невід‘ємною частиною управління, і впровадження механізму ризик-орієнтованого управління у системі державного внутрішнього фінансового контролю за визначеними в статті принципами є ефективним методом вдосконалення існуючих в Україні механізмів публічного управління державними фінансами.

O. Grechanichenko

RISK-ORIENTED MANAGEMENT AS A MECHANISM OF PUBLIC STATE FINANCIAL MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

The article investigates the mechanism of public risk-oriented management of public finances. The importance of the state internal financial control as an instrument of public management of public finances is substantiated and organizational strategy of risk-oriented public management of the system of state internal financial control is developed. The principles of introduction of the risk-oriented public management mechanism in the system of state internal financial control are offered. It is concluded that risk management is an integral part of management, and the introduction of mechanism of risk-oriented management in the system of state internal financial control in accordance with the principles set out in the article is an effective method for improving existing mechanisms of public financial management in Ukraine.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 967

Відомості про авторів

О. О. Гречаніченко

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Grechanichenko

post-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гречаніченко О. О. Ризик-орієнтоване управління як механізм публічного управління державними фінансами в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1238 (дата звернення: 26.06.2024).

Grechanichenko, O. (2018), “Risk-oriented management as a mechanism of public state financial management in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1238 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.