EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
М. Ф. Аверкина, Д. К. Каток

УДК: 351

М. Ф. Аверкина, Д. К. Каток

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті представлено загальне уявлення про процес інфляції, його походження та сучасне трактування. Також описано основні фактори, що впливають на розвиток цього явища в Україні. На їх основі побудовано економіко-математичну модель для оцінки рівня інфляції в Україні.

M. F. Averkina, D. K. Katok

MODELING OF INFLATION LEVEL IN UKRAINE

Summary

The article presents a general idea of the process of inflation, its origin and modern interpretation. The main factors influencing the development of this phenomenon in Ukraine are also described. On their basiswas constructed an economic-mathematical model for estimating the inflation rate in Ukraine.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 956

Відомості про авторів

М. Ф. Аверкина

доктор економічних наук, проф. кафедри економіко-математичного моделювання Національного університету «Острозька академія»

M. F. Averkina

doctor of economic sciences, prof. Department of Economics and Mathematical Modeling of the National University "Ostroh Academy"


Д. К. Каток

студент, Національний університет «Острозька академія»

D. K. Katok

student, Ostroh Academy National University

Як цитувати статтю

Аверкина М. Ф., Каток Д. К. Моделювання рівня інфляції в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1233 (дата звернення: 16.07.2024).

Averkina, M. F. and Katok, D. K. (2018), “Modeling of inflation level in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1233 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.