ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ | О В Іванюк | Державне управління: удосконалення та розвиток №4 2018

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. В. Іванюк, В. А. Довженко, І. В. Кравець

УДК: 351:35.07

О. В. Іванюк

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. А. Довженко

к. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

І. В. Кравець

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. V. Ivaniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. A. Dovzhenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

I. V. Kravets

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PERSPECTIVES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DOMESTIC PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

В статті досліджується процес впливу інформаційних технологій на трансформацію публічного управління в Україні. Аналізуються передумови трансформації публічного управління, основні проблеми та перешкоди впровадження системи електронного урядування. Розглянуто роль людського капіталу при запровадженні електронного урядування, визначено його основні цілі і завдання.

The article analized the process of influence of information technologies on the transformation of public administration in Ukraine. The preconditions of the transformation of public administration, the main problems and obstacles of implementation of the system of electronic governance are analyzed. The role of human capital in the implementation of e-government is considered, its main goals and objectives are defined.