ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ | О П Василенко | Державне управління: удосконалення та розвиток №4 2018

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ
О. П. Василенко, М. І. Дяченко

УДК: 3.071.6:321:323,2

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

DECENTRALIZATION OF POWER AND ITS SOCIETY CONSEQUENCES

В статті розглядаються питання децентралізації в реформуванні системи місцевого самоврядування на прикладі Паланської об’єднаної територіальної громади. Сфокусовано увагу реалізації концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в регіоні. Акцентовано увагу на проблемах які необхідно враховувати під час перщих кроків новообраної влади в об’єднаній територіальній громаді.
Розглянуто ряд організаційних питань, що забезпечили старт Паланської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

The question of decentralization in reforming the system of local self-government for example of Palanka incorporated territorial society is examined. The attention is focused on realization the conception of reform the local self-government and the territorial organization of power in a region. The attention is accented on the problems that must be taken into account during the first steps of the new elected power in the incorporated territorial society. The row of organizational questions provided the start of Palanka village rada of the incorporated territorial society is considered.