EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ
О. П. Василенко, М. І. Дяченко

УДК: 3.071.6:321:323,2

О. П. Василенко, М. І. Дяченко

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ

Анотація

В статті розглядаються питання децентралізації в реформуванні системи місцевого самоврядування на прикладі Паланської об’єднаної територіальної громади. Сфокусовано увагу реалізації концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в регіоні. Акцентовано увагу на проблемах які необхідно враховувати під час перщих кроків новообраної влади в об’єднаній територіальній громаді.
Розглянуто ряд організаційних питань, що забезпечили старт Паланської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

O. P. Vasylenko, M. I. Diachenko

DECENTRALIZATION OF POWER AND ITS SOCIETY CONSEQUENCES

Summary

The question of decentralization in reforming the system of local self-government for example of Palanka incorporated territorial society is examined. The attention is focused on realization the conception of reform the local self-government and the territorial organization of power in a region. The attention is accented on the problems that must be taken into account during the first steps of the new elected power in the incorporated territorial society. The row of organizational questions provided the start of Palanka village rada of the incorporated territorial society is considered.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region


М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

Як цитувати статтю

Василенко О. П., Дяченко М. І. Децентралізація влади і її наслідки для громади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1219 (дата звернення: 04.06.2020).

Vasylenko, O. P. and Diachenko, M. I. (2018), “Decentralization of power and its society consequences”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1219 (Accessed 04 Jun 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.