EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПОЛЬЩІ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Л. С. Мосора

УДК: 351:69

Л. С. Мосора

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПОЛЬЩІ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті зазначено, що в сучасних умовах розвитку державної служби в Україні особливо актуальним є врахування та використання зарубіжного досвіду. Висвітлено основні сучасні тенденції організації державної служби в Польщі. Виокремлено важливі критерії, в межах яких здійснюється модернізація державної служби на сучасному етапі, що є актуальними для України, зокрема: можливість незалежного функціонування, належне урядування, роль у розвитку держави. Наведено ключові принципи розвитку професійного потенціалу в галузі публічного управління Польщі. Визначено напрями та шляхи посилення відкритості й прозорості в організації державної служби Польщі. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, якими регулюється функціонування державної служби Польщі. На основі дослідження сформовано висновки щодо перспектив подальшого впровадження досвіду Польщі з питань організації державної служби у вітчизняну практику.

L. S. Mosora

EXPERIENCE OF THE CIVIL SERVICE ORGANIZATION IN POLAND: ORIENTERS FOR UKRAINE

Summary

In the article states that in today's conditions of development of the civil service in Ukraine, consideration and use of foreign experience is especially important. The main current trends of civil service organization in Poland are highlighted. The important criteria are outlined, within which the modernization of the civil service at the current stage, which is relevant for Ukraine, for example: the possibility of independent functioning, good governance, a role in the development of the nation. The key principles of the development of professional potential in the field of public administration of Poland are presented. The separate legal acts regulating the functioning of the civil service of Poland are analyzed. The conclusions about the prospects of further implementation of Poland's experience in the field of civil service organization in domestic practice are formulated.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1267

Відомості про авторів

Л. С. Мосора

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

L. S. Mosora

PhD of Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Мосора Л. С. Досвід організації державної служби в польщі: орієнтири для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201 (дата звернення: 20.05.2024).

Mosora, L. S. (2018), “Experience of the civil service organization in poland: orienters for Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.