EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. Є. Денисов

УДК: 322.122

О. Є. Денисов

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Складова конкурентоспроможності галузі формується із застосуванням комплексного та функціонального наукових підходів та визначає сутність категорії конкурентоспроможність галузі як раціонального використання наявних та залучених ресурсів, використання сучасних методів та технологій управління розвитком, підвищення рівня виробничо-технологічної бази за рахунок активного розвитку та промислового впровадження інновацій та загального підвищення рівня освіти, науки, та ресурсів управлінського менеджменту в країні, що визначає перехід від ресурсоємкості галузей до їх наукоємкості.

O. E. Denysov

MAIN DEVELOPMENTS OF COMPETITION OF THE FIELD UNDER GLOBALIZATION

Summary

The component of the industry's competitiveness is formed with the use of integrated and functional scientific approaches and defines the essence of the category of competitiveness of the industry as a rational use of available and borrowed resources, the use of modern methods and technologies for development management, the increase of the level of production and technology base through the active development and industrial introduction of innovations and overall increase in level of education, science, and resources of managerial management in a country that determines a transition from the resource-intensive industries to science-intensive.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 812

Відомості про авторів

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

O. E. Denysov

doctoral, “KROK” University, Kiev

Як цитувати статтю

Денисов О. Є. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності галузі в умовах глобалізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1198 (дата звернення: 30.05.2024).

Denysov, O. E. (2018), “Main developments of competition of the field under globalization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1198 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.