EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
З. М. Бурик

УДК: 351.82:330.34

З. М. Бурик

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Визначено сутність поняття «сталий розвиток», «механізм державного управління», «механізм державного регулювання», а також «механізм державного управління сталого розвитку». З’ясовано, що механізм державного управління сталого розвитку – це процес узгодженого впливу суб’єктів управління на галузь економіки, соціальної сфери та екології, а також застосування певної послідовності відповідних процедур та інструментів, що забезпечують перехід від старого до нового стану з метою досягнення заданих цілей. Наведено основні елементи механізму державного регулювання сталого розвитку країни. Досліджено структуру механізму державного регулювання сталого розвитку. Виділено основні групи інструментів та методів управління сталого розвитку. З’ясовано, що механізм державного управління сталого розвитку країни ґрунтується на таких базових блоках: законодавча база; організаційна база; суспільно-громадянська база. Наведено основні підходи до типологізації механізму державного регулювання сталого розвитку.

Z. M. Buryk

THE MECHANISM OF GOVERNMENT REGULATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The essence of the concept of "sustainable development", "mechanism of state management", "mechanism of state regulation", as well as "mechanism of state management of sustainable development" is defined. It is revealed that the mechanism of state governance of sustainable development is a process of coordinated influence of the subjects of management on the branch of economy, social sphere and ecology, as well as the application of a certain sequence of appropriate procedures and instruments that ensure the transition from the old to the new state in order to achieve the objectives goals. The main elements of the mechanism of state regulation of sustainable development of the country are shown. It is revealed that the mechanism of state governance of sustainable development of the country is based on the following basic units: the legislative base; organizational base; social and civil base. The structure of the mechanism of state regulation of sustainable development is explored. The results of the study of various approaches to the definition of the structure of the mechanism of state regulation of sustainable development have shown that the mechanism of state regulation of sustainable development is a complex and complex system consisting of the following main components: financial-economic, motivational, organizational-managerial, political and normative-legal. The main groups of tools and methods of sustainable development management are allocated. Methods of state regulation are an interconnected set of means and methods of direct influence of state bodies on the economic, social and ecological system on objects of regulation. It should be noted that in the sphere of state regulation of sustainable development in Ukraine it is necessary to create a system of legal, state and financial regulatory, socio-economic, economic and production mechanisms. The main approaches to the typology of the mechanism of state regulation of sustainable development are presented, which allow us to conclude that varieties of an integrated mechanism of state regulation in the process of ensuring sustainable development are transformed depending on the subjects of influence, objects of influence and functional necessity of regulation and are provided by various forms of influence.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1270

Відомості про авторів

З. М. Бурик

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Z. M. Buryk

Candidate of Sciences in Public Administration, senior lecturer Department of Regional Management and Local Self-Government The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Бурик З. М. Механізм державного регулювання в сфері сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1190 (дата звернення: 23.05.2024).

Buryk, Z. M. (2018), “The mechanism of government regulation for sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1190 (Accessed 23 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.