EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
О. А. Гарасюк, Є. В. Міщук, О. І. Рицко

УДК: 332.1

О. А. Гарасюк, Є. В. Міщук, О. І. Рицко

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

Анотація

Досліджується актуальне питання, як територіальні громади можуть у кризових умовах робити акцент на розвиток та пристосовуватись до змін і викликів навколишнього господарського середовища. Авторами досліджена сьогоденна ситуація можливостей об’єднаних територіальних громад крізь діюче законодавство. Визначенні основні проблеми, які виникають у роботі по формуванню територій об’єднаних громад. Розглянуто стратегію розвитку територіальних громад, планування, фінансування та вирішення питань пов’язаних з децентралізацією влади та місцевого самоврядування.

O. A. Garasiuk, E. V. Mishcuk, O. I. Ritsko

DEFINITION OF PROBLEMS AND MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE UNITED COMMUNITIES

Summary

The actual question is examined how territorial communities can be in crisis conditions, to focus on development and to adapt to changes and challenges of the surrounding economic environment. The authors examine the present situation of the opportunities of the united territorial communities through the current legislation. Identify the main problems that arise in the work of forming the territories of the united communities. The authors review the strategy of development of territorial communities, planning, financing and solving topical issues related to the decentralization of power and local self-government.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1114

Відомості про авторів

О. А. Гарасюк

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

O. A. Garasiuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog


Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

E. V. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog


О. І. Рицко

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

O. I. Ritsko

Master of specialty "Public Administration and Administration", National University of Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Гарасюк О. А., Міщук Є. В., Рицко О. І. Визначення проблем та стратегія управління розвитком територій об’єднаних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1187 (дата звернення: 22.05.2024).

Garasiuk, O. A., Mishcuk, E. V. and Ritsko, O. I. (2018), “Definition of problems and management strategy for the development of the territories of the united communities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1187 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.