EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
М. І. Дяченко, О. П. Василенко

УДК: 338:331.5(477.46)

М. І. Дяченко, О. П. Василенко

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Анотація

В статті проведено дослідження ефективності державної політики зайнятості в Україні в період сьогодення. Проаналізовано проблемні питання які заважають реформуванню ринку праці. Обгрунтовано особливості ринку праці та найбільш ефективні методи і способи державного управління з врахуванням особливостей конкретного регіону.
Проаналізовано державне регулювання зайнятості населення Черкащини за останні три роки. Відмічено, що показники приросту середньооблікової чисельності штатних працівників на підприємствах та установах області мали позитивні результати.
Для забезпечення стійкого економічного зростання України запропоновані пріоритетні напрямки державного регулювання зайнятості населення щодо створення і збереження існуючих робочих місць, а також підтримки і захисту безробітних.

M. I. Diachenko, O. P. Vasylenko

STATE MANAGEMENT OF EMPLOYMENT IN THE REGION

Summary

The article presents the research into efficiency of state policy in the sphere of employment at present in Ukraine. The problem issues hampering the reformation of a job market have been analyzed. Special features of a job market, the most effective methods and ways of public management with due regard to features of a region have been substantiated.
State regulation of employment of population in Cherkassy region over the last three years has been analysed. It has been emphasized that growth rates of average number of registered regular employees at enterprises and establishments in the region have risen.
To ensure sustainable economic growth in Ukraine priorities of state regulation of employment were suggested as to creating and preservation of existing jobs, supporting and protecting unemployed.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1048

Відомості про авторів

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region


О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

Як цитувати статтю

Дяченко М. І., Василенко О. П. Державне управління зайнятості населення регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1183 (дата звернення: 22.05.2024).

Diachenko, M. I. and Vasylenko, O. P. (2018), “State management of employment in the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1183 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.