EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСУЧАСНІШИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
О. С. Качний

УДК: 351

О. С. Качний

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСУЧАСНІШИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

Досліджено методичні засади стратегічного планування регіонального соціально-економічного розвитку в Україні. Висвітлено сучасні аспекти регіонального стратегічного планування та визначено його ключові проблеми. Обгрунтовані перспективні напрями вдосконалення системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів.

O. S. Kachniy

STRATEGIC PLANNING AS ONE OF THE EXISTING METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The methodical principles of strategic planning of regional socio-economic development in Ukraine are explored. The modern aspects of regional strategic planning are highlighted and its key problems are identified. Proven directions of improvement of the system of strategic planning of socio-economic development of regions are grounded.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1080

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Стратегічне планування як один із найсучасніших методів державного управління регіональним соціально-економічним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1182 (дата звернення: 30.05.2024).

Kachniy, O. S. (2018), “Strategic planning as one of the existing methods of public administration by regional social-economic development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1182 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.