EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ
І. Я. Зима

УДК: 351

І. Я. Зима

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ

Анотація

У статті досліджено основні положення управління сучасною системою охорони здоров’я, зокрема такі питання як принципи солідарного медичного забезпечення, які було покладено в основу реформи системи охорони здоров’я в Україні, найбільш важливі права для підтримання здоров’я застрахованих осіб. Розглянуто також обов’язки застрахованих осіб, що є найбільш дієвими заходом для поліпшення системи охорони здоров’я, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів. В статті приділено увагу формам встановлення тарифів на надання медичних послуг та пріоритетним напрямам реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

I. Zyma

DETERMINATION OF DIRECTIONS FOR THE REFORMATION OF THE HEALTH DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON EXPERTS EXAMINATION

Summary

The article examines the main provisions of the modern healthcare system management, in particular such issues as the principles of solidarity of medical care, which were the basis of the reform of the health care system in Ukraine, the most important rights for maintaining the health of insured persons. The duties of insured persons are also considered, which is the most effective measure for improving the health care system, the authority of the central executive authority, which implements the state policy in the field of financing the provision of medical services and medicines. The article focuses on the forms of setting tariffs for the provision of medical services and priority areas for the implementation of state health policy.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

І. Я. Зима

канд. мед. наук, Рівненська обласна клінічна лікарня, Головний лікар

I. Zyma

PhD of Medical Sciences, Rivne Regional Clinical Hospital, Head doctor

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Визначення напрямів реформування управління сферою охорони здоров’я на основі опитування експертів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1175 (дата звернення: 22.05.2024).

Zyma, I. (2018), “Determination of directions for the reformation of the health development management based on experts examination”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1175 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.