EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Н. А. Кваша

УДК: 332.1

Н. А. Кваша

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

В статті розглянуто основні методи оцінки наукового потенціалу. Визначено роль наукового потенціалу на шляху до економічного зростання країни. Досліджено ефективність методів його оцінювання в сучасних наукових установах, зокрема: вищих навчальних закладах; науко-дослідних інститутах; недержавних наукових закладах; інформаційно-аналітичних структурах. Представлено власну класифікацію методів оцінювання наукових співробітників вищих навчальних закладів.

Natalia Kvasha

MODERN METHODS OF EVALUATING SCIENTIFIC POTENTIAL

Summary

The article deals with the basic methods of evaluation of scientific potential. The role of scientific potential on the way to economic growth of the country is determined. The efficiency of methods of its estimation in modern scientific establishments, in particular: higher educational establishments; research institutes; non-state scientific institutions; information-analytical structures. The author presents his own classification of methods for evaluating scientific staff of higher educational institutions.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 799

Відомості про авторів

Н. А. Кваша

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

Natalia Kvasha

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Кваша Н. А. Сучасні методи оцінки наукового потенціалу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1171 (дата звернення: 30.05.2024).

Kvasha, Natalia (2018), “Modern methods of evaluating scientific potential”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1171 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.