EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

OРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Л. Ю. Мельник

УДК: 330.34:631.1

Л. Ю. Мельник

OРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

В статті здійснено структурно-системний аналіз національної економіки. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування економіки знань аграрної сфери, який на відміну від загальноприйнятих включає конкретні механізми та інструменти досягнення стратегічних орієнтирів формування економіки знань за такими видами забезпечення даного процесу: програмно-цільове, фінансово-економічне, інформаційно-прогнозне, організаційно-інституційне, що дозволить на практиці скласти стратегічні плани для досягнення результатів.

L. Melnyk

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY OF THE AGRARIAN SPHERE

Summary

In article deals with the structurally-system analysis of the national economy. Improved organizational and economic mechanism of formation of knowledge economy in the agricultural sector, which unlike conventional includes specific mechanisms and tools for achieving the strategic targets of formation of knowledge economy in the following types of support for this process: program-oriented, financial-economic, information and predictive, organizational-institutional, that will allow us to make strategic plans to achieve results.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

Л. Ю. Мельник

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

L. Melnyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Мельник Л. Ю. Oрганізаційно-економічний механізм формування економіки знань аграрної сфери. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1165 (дата звернення: 20.05.2024).

Melnyk, L. (2018), “Organizational-economic mechanism of formation of knowledge economy of the agrarian sphere”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1165 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.