EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
М. I. Дяченко, А. В. Мовчанюк

УДК: 332.146.2 (477.46)

М. I. Дяченко, А. В. Мовчанюк

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто стратегію розвитку сільських територій Уманщини на період до 2020 року. Окреслено основні проблеми розвитку сільських територій та можливі шляхи їх подолання. На основі стратегії розвитку сільських територій Уманського району передбачено збалансоване економічне зростання, покращення соціально-економічних умов життя та формування відтворювальних екосистем.
Визначено основні функції сільських територій, що сприяють ефективному соціально-економічному розвитку села.

M. I. Diachenko, A. V. Movchanyuk

THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE UMAN DISTRICT IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Summary

The article considers the strategy of development of rural territories from Uman district for the period up to 2020. The basic problems of development of rural territories and possible ways of their overcoming are determined. Based on the strategy of development of rural territories of the Uman district, balanced economic growth, improvement of socio-economic conditions of life and the formation of reproductive ecosystems are provided.
The basic functions of rural territories, which promote the effective socio-economic development of the village, are determined.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 295

Відомості про авторів

М. I. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

M. I. Diachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman


А. В. Мовчанюк

к. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

A. V. Movchanyuk

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Дяченко М. I., Мовчанюк А. В. Розвиток сільських територій уманського району в умовах децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1164 (дата звернення: 06.08.2020).

Diachenko, M. I. and Movchanyuk, A. V. (2018), “The development of rural territories of the uman district in decentralization conditions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1164 (Accessed 06 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.