EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2017

УДК 351

 

Г. І. Маряненко,

к. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

 

МАЙБУТНЄ БЕЗ ПОЛІТИКІВ - ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ТА  ЕЛЕКТРОННОЇ ( ЦИФРОВОЇ ) ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

 

G. I. Maryanenko,

PhD governance, Associate Professor of public management and administration,

Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

 

TOMORROW WITHOUT POLITICIANS - INTRODUCING A MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY ELECTRONIC GOVERNMENT AND ELECTRONIC (DIGITAL) DIRECT DEMOCRACY

 

У статті автором досліджується  необхідність запровадження електронної (цифрової) прямої демократії  в Україні без представницької або делегованої демократії на основі партійної системи. Світом повинні правити не політики своїми спекуляціями через делеговано-представницькі повноваження, а народ України. Вирішують, в решті решт не політики, а економічні можливості держави та технології майбутнього. Для кожного  українця важлива якість та можливість втілення народної волі, тому пропонується застосування найкращого з наявних рішень сучасності - технологію майбутнього ЕПД (пряму електронну цифрову демократію).

 

In the article the author examines the need to introduce electronic (digital) direct democracy in Ukraine without or delegated representative democracy based on party system. The world should not rule policy through its speculation-representative delegated authority and the people of Ukraine. Eventually, politicians do not decide, but the country's economic capabilities and future technologies. For every important Ukrainian quality and feasibility of the popular will, therefore proposes that the best solutions available today - the technology of the future EPD (electronic direct digital democracy).

 

Ключові слова: суспільство без політиків, цифрова демократія, сингулярність, киборгізація нейроінтерфейсів, симбіоз біологічного та цифрового інтелекту, штучний інтелект, інформаційне суспільство, електронне урядування, електронна демократія, цифрові технології, електронний уряд, громадянське суспільство.

 

Keywords: a society without politicians, digital democracy, singularity, cyborgization neural interfaces, a symbiosis of biological and digital intelligence, artificial intelligence, information society, e-government, e-democracy and digital technologies, electronic government, civil society.

 

 

Вступ

Сьогодні, у всьому світі, більшість людей не довіряють політикам. Політичні скандали, змови і корупція відбуваються щодня в кожній країні і в будь-якій політичній партії, а більшості політиків не довіряють навіть їх прихильники. Багато хто вважає, що політика обов'язково призводить до корупції (є навіть відома приказка: «Влада псує людину»). Не дивно, чому багато людей не довіряють не тільки політикам і політичним партіям, але і самій політиці, політичній системі в цілому. Суспільство, втративши будь-яку віру в те, що вибори можуть привести до істотних змін, відмовляються голосувати, а відмова від голосування за представника – це вотум недовіри до правлячих представників. Дуже часто люди, обурені брехливістю більшості політиків, продовжують шукати більш надійних. Якщо їм вдається їх знайти, то вони, в кінцевому рахунку, не виправдовують їх очікувань. Не дивно, чому деякі люди вважають, що диктатор - хороша заміна парламенту. Інші відкидають диктаторство, але не знаходячи їм іншої альтернативи, поступаються і залишають політику для самих же політиків. Це тільки погіршує ситуацію тим, що при владі опиняються політики, яких в першу чергу турбує тільки їх власна влада, а не інтереси суспільства.

В даній статті і розповідається про те, як всі громадяни можуть управляти суспільством без представників, голосувати безпосередньо за політичні рішення, а не за політиків. Коли всі громадяни беруть участь в ухваленні політичних рішень, політики стають непотрібними. Політики тільки і роблять, що вирішують все за громадян. Повноваження приймати рішення за інших людей - це і є «влада». Скасувавши дане повноваження можна викорінити саму корупцію, яку породжує саме влада, але ніяк не політика. Коли людина сама за себе вживатиме всі рішення, політика очиститься від лицемірства, брехливості і змов. Коли громадяни самі приймають політичні рішення, з'являється нова політична система, яка називається  ЕЛЕКТРОННА ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ (ЕПД).[3]

Для нас важлива якість втілення  волі  народу України, тому пропонується запровадити найкраще з наявних рішень, технологію майбутнього, пряму електронну цифрову демократію.  Уявить на хвилинку Парламент, який складається з 36 мільйонів громадян України (саме така кількість виборців на сьогодні) - як вам така ідея?  Ми повинні розробити та запровадити програму електронно-цифрової прямої демократії для нашого голосування та в подальшому прийняття рішень в управлінні державою.[4]

Популізм можна знайти в кожному слові, в тому числі і  в моїх, але те, що народ втомився це факт, в тому числі не тільки від філософського настрою-мислення світових політиків свого часу: «Народ - це стадо без пастуха, яким потрібно керувати!»,  а  й від наших політиків, вони так люблять цитувати подібне! Взагалі,  якщо коротко, не політики вирішують наші проблеми, вони тільки спекулюють на них, ВИРІШУЮТЬ ТЕХНОЛОГІЇ! Скоро все буде оцифровано і компьтеризовано, тому треба застосувати електронну пряму демократію, яка  може дозволити нам  реалізувати, осмислити та оцінити напрям розвитку певної політичної системи тип державно-політичного устрою, забезпечить участь народу в управлінні державою![5]

Місія науковців та усіх небайдужих, створити модель прямого голосування та безпосередньої участі суспільства в політичних інститутах і процесах, де ми повинні  врахувати усі прагнення народу до позитивних змін, але зрозуміло, що ідеально відразу не буде!

У статті на основі широкого теоретичного та практичного матеріалу розглядається проблема запровадження в Україні електронної демократії як складової електронного урядування. Показано, що в нашій державі цей процес знаходиться лише на початковій стадії свого становлення та розвитку, у той час, коли більша частина технологій, потрібних для підтримки функцій електронної демократії, на сьогодні вже цілком доступна. Завдання української влади й полягає в тому, щоб зуміти поєднати сучасні інформаційні технології з елементами новітньої демократії, тим самим забезпечити просування України на шляху до світових стандартів управління та запобіганню корупції.[4]

Всупереч загальній думці, корупція не є необхідною і обов'язковою частиною політики. Вона сьогодні неминуча, коли кілька політиків приймають рішення за більшість громадян. Ті, хто шукає поблажливості від ціх кількох людей, що визначають політичний курс, намагаються підкупити їх. Вони ж, у свою чергу, підкупають інших, щоб зберегти за собою привілей приймати політичні рішення. Коли всі громадяни визначають політичний курс, надто багатьох доведеться підкупати, всю країну, в умовах впровадження в Україні ЕПД це стане НЕМОЖЛИВИМ. При Електронній Прямій Демократії політика звільниться від корупції, ми зможемо почути справжнє волевиявлення громадян. Наш черговий крок звільнити себе від спекуляцій і егоцентричних, меркантильних пріоритетів політиків.[3]

Постановка проблеми

Ми знаходимось на початку самої швидкої урбанізації людства, нанотехнологічного буму, киборгізації нейроінтерфейсів, незабаром все, що може бути оцифровано, буде оцифровано, тому вже сьогодні необхідно зрозуміти, що  застосування в якості цивільного контролю уряду та других державних та політичних інститутів влади необхідно обрати електронну пряму демократію, яка надалі повинна  стати  справжньою  демократичною  моделлю управління нашої держави, яка дійсно відображає інтереси та прагнення народу - змінити життя в Україні на краще! [5]

Мета

Запровадження державою механізмів електронної (цифрової) прямої демократії, як єдиного джерела влади народу України. Ліквідація партійної системи яка втратила довіру народу і привела до занепаду рівня життя в країні – це мета народу України. Багато політиків прагнуть влади заради самої влади, і навіть ті з них, хто користується владою для поліпшення життя суспільства, готові піти на все, щоб утримати владу в своїх руках. ПРЯМА демократія скасовує політичну владу і забороняє будь-кому приймати рішення за інших людей. Пропонується повна чи часткова відміна делегованої, представницької демократії.[3] Кожен громадянин безпосередньо має право на вплив і прийняття політичних рішень у своєї державі. Час диктує, що треба розробити та запровадити програму електронно-цифрової прямої демократії для нашого голосування, та в подальшому прийняття рішень в управлінні державою.[1]

Виклад основного матеріалу

Загальносвітові тенденції глобалізації, трансформації індустріального суспільства до інформаційного суспільства та суспільства знань, зростання масштабів складності, невизначеності та ризиків, недовіри населення до органів влади, збільшення плюралізації та активності суспільних структур, а також інші чинники загострили кризові явища традиційного державного управління, побудованого на принципах бюрократії, ієрархічної організації, централізації, стабільності організації та державної служби тощо.[4] Це зумовило потребу пошуку нових способів, принципів, механізмів та моделей державного управління, серед яких особливе місце посідає електронне урядування (government), що базується на концепції нового державного менеджменту та концепції “політичних мереж”. [2]

Використання інформаційно-комунікаційних технологій розширює можливості органів державної влади оперативно доводити власні рішення до широких верств населення, отримувати якісний зворотній зв’язок від громадян, а громадяни мають можливість брати участь у політичному процесі, зокрема, через підвищення рівня їхньої проінформованості щодо актуальних проблем, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також пропонувати альтернативні шляхи вирішення тих або інших проблем, отримувати якісні послуги, мати можливість стягнення за неякісні послуги . На сьогодні існують різні підходи до визначення понять “електронне урядування” та “електронна демократія”.[4]

Електронна пряма демократія (ЕПД), також відома як пряма цифрова демократії (ПЦД), є формою прямої демократії, яка використовує телекомунікації для сприяння участі громадськості у вирішенні загальних питань. Електронну пряму демократію  іноді називають такими термінами, як управління відкритого коду чи спільне управління. ЕПД вимагає електронного голосування або певної електронної реєстрації голосів з вирішення питань. Як і в будь-якій прямій демократії, в ЕПД, громадяни мають право голосувати з питань законодавства, пропонувати нове законодавство і відкликати представників (якщо такі представники збереглися). ЕПД як система не реалізована повністю в політичній владі у жодному місці у світі, хоча кілька ініціатив в даний час формується. [1]

Росс Перо був видатним прихильником ЕПД, коли він виступав за «електронні ратуші» під час його президентської кампанії в США в 1992г. і 1996г.. Швейцарія, яка вже частково управляється прямою демократією, робить успіхи в запровадженні такої системи. Сенатор онлайн, австралійська політична партія, яка балатувалася до Сенату на федеральних виборах 2007 року, запропонувала заснувати систему ЕПД, яка б дозволила австралійцям вирішувати, яким чином сенатори мають голосувати за той чи інший законопроект. Аналогічна ініціатива була сформована 2002 року в Швеції, де партія «Активна демократія», що балотується до шведського парламенту, пропонує своїм членам право визначати дії партії стосовно всіх або деяких сфер рішень або, альтернативно, використовувати повноваження для негайного відкликання в одній або декількох сферах. З початку 2011 року ЕПД-партії працюють разом у Participedia вікі E2D. Першою основною партією прямої демократії, яка була зареєстрована у виборчій комісії якоїсь країни є британська партія Народна Адміністрація Прямої Демократії. [1]

У західних країнах поняття “електронний уряд” (англ. – e-government) не завжди має однакову конотацію. Спочатку воно означало футуристичний уряд “електронних громадян”, який регулює діяльність і безпеку мережі електронної інформації в цілому й електронну торгівлю зокрема. Сьогодні термін “e-government” – це набагато ширше поняття, ніж просто “електронне управління державою”, тобто використання в органах державного управління сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема й інтернет-технологій [2]. Інформація, яка раніше була недоступною або дорогою, тепер поширюється легко і безкоштовно. За допомогою смартфона і додатків можна приймати рішення у керівництві державою кожним громадянином.[5]

Як ми переконалися, суспільство - це люди, які живуть разом і підкоряються загальноприйнятим правилам. Для створення правил («законів»), проведення в життя і їх захисту, люди створили спеціальні системи. Сукупність ціх систем утворює «Держава». Складовими частинами держави є: парламент - група людей, що обговорює і приймає закони і законопроекти для всього суспільства; уряд - комітет, який вирішує, як виконувати кожне політичне рішення; суди, поліція і в'язниці - спеціально навчені люди, чиїм завданням є приведення закону у виконання; армія - збройні люди, організовані для захисту свого суспільства. Всі вони утворюють «державу». Зміст законів залежить від законодавців. Якщо одна людина видає закони, вони залежать від його пріоритетів. Якщо ж їх створює група людей, вони будуть залежати від пріоритетів групи. [3]

Виживання людей завжди залежало від суспільства, а зараз майбутнього інформаційного суспільства держави. Ми знаходимось в спочатку самої швидкої урбанізації людства,  нанотехнологічного буму, киборгізації нейроінтерфейсов, симбіозу біологічного та цифрового інтелекту, кожного ранку ми просинаємось на якийсь відсоток менш розумнішими ніж вчора, тому важливе сьогоднішнє визначення тенденцій розвитку Електронної Прямої Демократії як важливого сегменту управління державою.  Усім важливо зрозуміти що  штучний інтелект,  сингулярність  -  не фантастика, а лише тільки тимчасове відставання. Настане час коли людина зможе контактувати з всесвітом імпульсами своєї думки. Людство очікує ще більша загроза майбутнього - як не допустити контролю технологій над людством штучним інтелектом та  політиками, корпораціями і другими монополіями, але про це пізніше.[5]

В світі технологій саме  ЕПД дозволить формулювати ідеї і виносити виважені судження, тобто виконувати завдання, які виконували політики  у Верховній Раді.[1]

Висновки

Громадяни можуть управляти суспільством без представників, голосувати безпосередньо за ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ, а не за політиків. Коли всі громадяни беруть участь в ухваленні політичних рішень, політики стають непотрібними, велика кількість народних представників-депутатів стає зайвою і нерентабельною.[3]

Політики тільки і роблять, що вирішують все за громадян, з огляду на свої першорядні потреби і пріоритети. Повноваження приймати рішення за інших людей - це і є «влада партократів».[3]

Скасувавши дане повноваження, можна викорінити саму корупцію, яку породжує саме влада, але ніяк не політика. Коли людина сама за себе вживатиме всі рішення, політика очиститься від лицемірства, брехливості і змов, коли громадяни самі приймають політичні рішення, з'являється нова політична система, яку ми називаємо ЕЛЕКТРОННА ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ (ЕПД).[3]

У даній політичній системі ніхто не приймає рішення за людей, пряма демократія скасовує владу політиків. Кожен громадянин має право вносити пропозицію, голосувати за політичне рішення, користуватися своїм правом чи ні - громадянин вибирає сам![3]

Електронна пряма демократія може мати такі складові: електронний парламент, електронне законодавство, електронний суд, електронне посередництво, електронні вибори, електронний референдум, електронне голосування, електронні петиції, електронні кампанії, електронні опитування тощо.[1] Усі ці складові повинні забезпечувати максимально якісною та правдивою інформацією про політиків, їхній досвід та результати діяльності державних органів влади. Електронна Пряма Демократія керує державою через електронне урядування, яке є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління.[4]

Отже, електронне урядування – це новітня інтерактивна система державного управління в основі якої закладені принципи відкритості, прозорості та підзвітності і яка за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує ефективну взаємодію громадян, неурядових організацій з органами державної влади. Електронна демократія – форма організації суспільства, де за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних громадян, громадські організації, залучаються до прийняття державних рішень і участі в державному управлінні.[2]

Передумовою успішного функціонування політичної системи будь-якого суспільства є політична довіра громадян до обраних ними органів публічної влади - один із вкрай важливих для існування демократії факторів, але ж це делегована демократія, через політиків які втратили довіру народу. Громадяни України мають право голосувати з питань законодавства, пропонувати нове законодавство і відкликати представників, якщо такі представники збереглися.

Проблема у тому, що своїми часто недолугими діями влада дає безліч підстав для безжалісної критики. Більше того, слова влади настільки очевидно розходяться з її діями та настільки різко дисонують з реальністю, що люди мимоволі втрачають довіру. Я не хочу критикувати очевидне і усім зрозуміле, я пропоную електронну пряму демократію, це надзвичайно актуалізує феномен політичної довіри до себе народу України, як категорії політичного, самостійно - демократичного управління в умовах глибинних соціально-політичних, територіальних змін, фінансової, демографічної та політичної кризи, яких зазнає сучасне суспільство.Начало формы

 

Література.

1) Вікіпедія – Безпосередня демократія (пряма демократія, прямее народовладдяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%
D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F

2) Вікіпедія - Електро́нне урядува́ння  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%
83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

3) Електронний ресурс - Веб-сайт Непосредственной демократии http://www.abolish-power.org/pwp_english.html

4) Лопушинський І. П. Упровадження електронного урядування в роботу органів виконавчої влади України як вагома складова реформування державної служби /І. П. Лопушинський кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри управління освітою НАДУ. // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. – №2. – С. 194–19.

5) Мар’яненко Г. І. «Механізми державного регулювання майбутнього ринку праці та розвитку освітніх послуг в умовах глобалізації цифрових технологій і роботизації виробництва», кандидат наук державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016р.)

 

References.

1) Wikipedia - Direct democracy (direct democracy, democracy pryamee) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4% D0% B5% D0% BC% D0% BE% D0% BA%
D1% 80% D0% B0% D1% 82% D1% 96% D1% 8F

2)Wikipedia-E-government https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD % D0% BD% D0% B5_% D1% 83% D1% 80% D1% 8F%
D0% B4% D1% 83% D0% B2% D0% B0% D0% BD% D0% BD% D1% 8F

3) Electronic resource - Website Neposredstvennoy democracy http://www.abolish-power.org/pwp_english.html

4) Lopushynskyy IP Implementation of e-governance in the work of executive power of Ukraine as an essential part of civil service reform / I. P. Lopushynskyy Ph.D., professor, doctoral student education management NAPA. // Public Administration: Theory and Practice: Coll. Science. pr. Doctors Association of Public Administration. - X: DokNaukDerzhUpr, 2010. - №2. - S. 194-19.

5) Maryanenko G. "Mechanisms of regulation of the labor market and the future development of educational services in a globalized digital technology and robotics production", PhD of Public Administration, assistant professor of public management and administration training institute of the State Employment Service of Ukraine. Electronic scientific specialized edition of "Public Administration: improvement and development" included in the list of scientific professional editions of Ukraine on Public Administration (Ministry of Education and Science of Ukraine from 22.12.2016r.)

 

Стаття надійшла до редакції 13.02.2017 р.