EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2012

С. В. Левцов

Начальник Головного управління Держкомзему України в Миколаївській області, магістр державного управління

РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

О. П. Борисенко

докторант Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент

СИНЕГРІЯ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХІДУ ДО ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. А. Жиденко

провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва, Управління забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. О. Критенко

аспірант Академії митної служби України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Л. О. Ужва

к.ю.н., доцент кафедри державної служби та митної справи, Академія митної служби України

ДОЦІЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЇ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЧИ ХАБАРА

Т. В. Якименко

головний консультант управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВРАХУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЦІЛЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

І. В. Пантелейчук

кандидат історичних наук, доцент кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ

Л. Д. Оліфіренко

к. т .н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ВИБОРУ ТА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

С. П. Чорнуцький

аспірант кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, директор Департаменту організаційної роботи Державної фінансової інспекції України

ПІДВАЛИНИ РЕФОРМУВАННЯ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Н. О. Щур

аспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА СОЦІАЛЬНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ УЧАСТІ ЖІНОК У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА ЇХ РЕПРОДУКТИВНУ ПОВЕДІНКУ

В. В. Мещеряков

генеральний директор ТОВ «Експертно-консалтинговий союз», магістр державного управління

МІСТОБУДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА

О. В. Шкуропат

аспірант кафедри управління суспільним розвитком НАДУ

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України