EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2011

С. І. Чернов

к.держ.упр., Харківська обласна рада

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНИХ ІНДИКАТОРІВ

А. С. Кобець

к.т.н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

В. М. Ємельянов

к.т.н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВИХ СТОСУНКІВ В РЕГІОНАХ

М. В. Банчук

к.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ

І. В. Лисов

к.е.н., докторант, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РИНКУ ЖИТЛА

А. І. Омельчук

магістр міжнародної економіки, студентка факультету публічного адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНА СУТНІСТЬ

В. Г. Мазур

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України

КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ю. Г. Королюк

доцент,кандидат фізико-математичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. С. Стельмащук

аспірант кафедри управління персоналом та державної служби ЛРІДУ НАДУ

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

О. А. Ковтун

к.держ.упр., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЛАГОДІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

О. М. Клименко

к. держ. упр., ст. викладач, Нікопольський інститут Запорізького національного університету (м. Нікополь)

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

В. М. Олещенко

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ В УКРАЇНІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст.н.с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА ПРІОРИТЕТІВ РЕФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

К. В. Паригіна

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ, головний спеціаліст

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВИРОБНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Г. Г. Новоселова

к. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления, г. Донецк

СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «АУТОПОЙЕЗИС»

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України