Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2009

О. О. Акімов

магістр державного управління, аспірант, кафедра управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В. М. Бесчастний

к.ю.н., професор, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Г. І. Груба

к.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Я. Ф. Жовнірчик

к.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант, кафедра державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

Т.  А.  Комашенко

аспірант, кафедра економічної політики,  Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Б. В. Лисенко

аспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна Академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ

Р. А. Небожук

магістр державного управління, аспірант, кафедра соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНСТИТУЦІЯХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

І. М. Олійченко

к.т.н.. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Л. В. Пельтек

к.е.н.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ  В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Т. Плакіда

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ З ДЕРЖАВНОЮ (МУНІЦИПАЛЬНОЮ) ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

С. А. Сергеев

к.т.н., с.н.с., ООО "Институт системных исследований в энергетике"

А. А. Воронков

Харьковская национальная академия городского хозяйства

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

А. А. Халецька

к.н.держ.упр., доцент, докторант, НАДУ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: НАПРЯМИ, ФУНКЦІЇ І ІНСТРУМЕНТИ

О. В. Черв`якова

аспірант, кафедра управління персоналом та економіки праці, ХарРІНАДУ

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. М. Чечель

к.е.н., докторант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

І. І. Шкуратова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, НАДУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. М. Балашов

 кандидат наук з державного управління, докторант, кафедра управління суспільним розвитком,  НАДУ при Президентові України

МІЖНАРОДНІ ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

О. І. Васильєва

к. н .держ. упр., доц., докторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

О. А. Федько

докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ НА СПОЖИВЧІ ЦІННОСТІ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЯК ОРІЄНТИР ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ І ЗАВДАНЬ СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України