EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2010

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент докторант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

В. О. Тищенко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

О. О. Бутник

аспірант, РВПС НАН України

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. В. Скидан

д. е. н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Р. В. Войтович

доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Іванова

к.е.н., проф., Академія муніципального управління

EКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ДEРЖАВИ

М. І. Росенко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту, Севастопольський філіал Європейського університету

ЛОБІЗМ І ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТІВ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОБІСТІВ В ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ

Я. І. Федан

НУ «Львівська політехніка», кафедра ППП

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО – ПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕПОВНОСПРАВНИХ В УКРАЇНІ

В. Г. Горник

к.держ.упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. В. Кулеба

здобувач, Академії муніципального управління

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Т. В. Філіпенко

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління

ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

А. В. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДЕРЖАВИ

М. В. Вишиванюк

кандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України